d
Follow us
  >  Bez kategorii   >  Spór na Reja rozwiązany. Jest sukces!

Spór na Reja rozwiązany. Jest sukces!

Presja ma sens. Apelowałem o porozumienie przez wiele miesięcy. Dziś działkowcy mają sukces i należny im spokój. To była, jak widać, kompletnie niepotrzebna kłótnia, na której prezydent stracił czas i pewnie zaufanie wielu wyborców. Porozumienie jest też jasnym sygnałem dla niepartyjnej opozycji – jeśli działa się z determinacją, można oczekiwać sukcesu.

Nadleśnictwo Gdańsk usunie szlaban blokujący dojazd do Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ulicy Reja.

Niezadowalająca dla wszystkich stron sytuacja została rozwiązana 5 czerwca dzięki mediacji radnego Pawła Petkowskiego. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk Janusz Mikoś doszli do porozumienia.

Nadleśnictwo Gdańsk przekaże nieodpłatnie ulicę Reja na rzecz Starosty po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Do tego czasu ulica Reja zostanie oddana w dzierżawę na rzecz miasta Sopot. Całość sumy pochodzącej z dzierżawy zostanie przeznaczona na zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych wykorzystywanych przez mieszkańców Miasta Sopot.

Od 2010 roku Nadleśnictwo Gdańsk usiłuje unormować z Władzami Miasta Sopot kwestię zapewnienia prawnego dojazdu do nieruchomości mieszczących się przy ulicy Reja.

Na początku 2021 roku z powodu braku porozumienia konieczne było zamknięcie powyższej drogi, która będąc drogą leśną nie spełniała wymogów dojazdu publicznego do nieruchomości prywatnych i miejskich, w tym Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Miasto Sopot określi zasady ruchu drogowego dla ulicy Reja, tak by zapewnić bezpieczeństwo korzystających z tej drogi pieszych i rowerzystów. Konieczne będzie również wypracowanie razem z przedstawicielami Rodzinnych Ogródków Działkowych sposobu ograniczenia ruchu samochodowego na tej mocno eksploatowanej trasie.

 

Zostaw komentarz