d
Follow us
  >  Sopot OdNowa

Stowarzyszenie, którego jestem założycielem. Celem jego funkcjonowania jest lepsza wymiana informacji między radnymi, a mieszkańcami oraz odpolitycznienie dyskusji o mieście.

Szansą Sopotu na nowy impuls rozwojowy jest radykalne zwiększenie poziomu naszego zaangażowania (czyli Twojego Sąsiedzie oraz mojego), w pracę radnych. Będzie to możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, kiedy podejmie się działania niwelujące podziały na „my” i „oni” w kryterium politycznym. 

To nie jest proste zadanie w coraz bardziej polaryzującym się świecie, ale wierzymy, że w tak małej i równocześnie ciekawej społeczności jak nasza, będziemy potrafili działać na rzecz miasta bez okładania się światopoglądowymi cepami.

Zdrowa Władza – zespołowa, przejrzysta, oparta o kompetencję i realizująca strategię z której jest rozliczana.

Zdrowy Kurort – zielony, ekologiczny, nastawiony na elastyczne dostosowywanie się do potrzeb będących wynikiem zmian klimatycznych.

Zdrowi Mieszkańcy – zadowoleni z poziomu usług świadczonych przez miasto, zwłaszcza seniorom i osobom potrzebującym.

Zdrowa Przyszłość – zapewnienie miastu rozwoju poprzez przygotowanie planu i programów zachęcających młodych ludzi do zamieszkania w Sopocie.

Zdrowy Biznes – to miasto równych szans, miasto wspierające lokalnych sopockich przedsiębiorców.