d
Follow us
  >  O mnie

Z pochodzenia krakowianin, na swój dom wybrałem Sopot. Jestem przedsiębiorcą. Moja firma pomaga budować wizerunek i rozwijać biznes swoich klientów. Przez wiele lat pełniłem kierownicze funkcje w międzynarodowych korporacjach. To była doskonała szkoła współpracy z ludźmi prezentującymi najróżniejsze punkty widzenia, wywodzącymi się z różnych kultur. W takim środowisku uczyłem się strategicznego myślenia zorientowanego na cel i szacunku do skomplikowanej, długofalowej współpracy. 

 

Kończyłem Uniwersytet Jagielloński: najpierw Wydział Historii i chwilę później Zarządzanie w Administracji Publicznej. Przyznaję, że po latach wybór tych kierunków studiów wciąż jest dla mnie źródłem pasji i inspiracji.

W Sopocie mieszkam razem z Żoną, która jest lekarką. Wspólnie wychowujemy córkę. Towarzyszą nam dwa psy Maja (owczarek szwajcarski) i Magnus (wyżeł weimarski).

 

Jestem konserwatystą, co część moich przyjaciół przyjmuje wzruszeniem ramion, jako oczywistą konsekwencję mojego pochodzenia. Istotnie, w sferze wartości i wiary pozostaję niezmienny. Siły nowoczesności upatruję tam, gdzie jest ona w stanie wnieść realne korzyści. W zespołowej pracy, w użytecznej technologii, w myśleniu o tych zjawiskach, które kształtują nasz świat w perspektywie nadchodzących dekad z otwartością.

wężyk-1

Wierzę w przyszłość Sopotu godną ambicji i zdolności jego mieszkańców. W 2018 r. postanowiłem zacząć działać na rzecz zmiany, jakiej nasze miasto pilnie wymaga. Spośród najważniejszych wyzwań, jakie przed nami stoją, kluczowym jest konieczność zrozumienia, że współczesne czasy wymagają zespołowego zarządzania. Inaczej nie da się skutecznie sformułować odpowiedzi na te zjawiska, które stoją przed nami: zmiany demograficzne, zmiany klimatyczne, zmiany technologiczne. Miasto potrzebuje lidera, ale nie do rządzenia, tylko do zarządzania. Miasto potrzebuje menedżera, nie monarchy.

Jeśli nie zrezygnujemy z jednoosobowego stylu przywództwa, który przynosił pewne korzyści w ciągu minionych dekad, to niestety czeka nas stagnacja, a z czasem zapaść. Plan Wężyka to wezwanie do pracy zespołowej opartej o strategiczną wizję przyszłości Sopotu i jego mieszkańców. Pracy, w której nie ma podziałów partyjnych, bo jedyną partią jest dla wszystkich Sopot. Plan Wężyka na dziś składa się z 5-ciu obszarów. Dlaczego podkreślam, że na dziś? Ponieważ liczę na to, że Ty czytelniku tego posta, zechcesz mi pomóc w zdefiniowaniu kolejnych wyzwań. Tak właśnie chciałbym pracować dla miasta – razem z jego mieszkańcami. Do tego Cię zapraszam.